Individuele psychotherapie
In psychotherapie heb je de ruimte om te onderzoeken hoe je negatieve patronen kunnen leiden tot klachten of problemen, zodat je ze bij jezelf kan gaan herkennen, begrijpen en veranderen. Om dit te kunnen doen zullen we kijken naar jouw leergeschiedenis, hoe deze jou heeft gevormd en onderzoeken we hoe je in verbinding staat met jezelf en met anderen om je heen, bijvoorbeeld met je partner, binnen je relaties met vrienden, kennissen of familieleden of op je werk/opleiding. Wanneer bepaalde gebeurtenissen, periodes of thema’s uit je leven nog veel invloed hebben in het hier-en-nu is het belangrijk daar aandacht aan te besteden. In het proces begeleid ik je door te luisteren, vragen te stellen, woorden aan te reiken en samen met jou te proberen jouw belevingen te begrijpen en denk ik met je mee over waar je tegenaan loopt en hoe het eventueel anders kan. 
In mijn behandelingen werk ik veelal met en vanuit de kaders schematherapie en geïntegreerde cognitieve gedragstherapie, waar nodig aangevuld met EMDR. In de behandeling heb ik expliciet aandacht voor het creëren van een goede werkrelatie waarin je je veilig, begrepen en gesteund voelt en waar ik je af en toe ook zal spiegelen. Door de behandeling ontstaat er vaak meer contact en vertrouwen in je eigen gevoelswereld. Je leert meer rekening te houden met je emotionele behoeftes waardoor er ruimte ontstaat voor verwerking, nieuwe inzichten en andere keuzes. En ook als er in eerdere behandelingen geen juist behandelresultaat kon worden bereikt, kan er nog genoeg opening te vinden zijn voor verdere ontwikkeling. De behandelsessies vinden over het algemeen wekelijks plaats op een vaste dag en tijdstip en de behandeling duurt zo kort als het kan en zo lang als nodig is. Psychotherapie wordt veelal ervaren als een intensief en belangrijk proces om een stap verder te komen en ik neem samen met je de tijd voor ontwikkeling. Voor jongvolwassenen en volwassenen bied ik hoofdzakelijk specialistische (i.t.t. basis) GGZ zorg. 

Aanmelden voor psychotherapie
Per email of telefonisch (zie Contact).

Na aanmelding plan ik een telefonisch contact met je waarin ik graag meer hoor over de klachten en ik geef je praktische informatie. Ook maak ik een inschatting of je vraag binnen mijn praktijk passend is. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Tijdens de intakegesprekken op de praktijk wordt er een preciezer beeld gevormd over wat er aan de hand is, waarna een advies wordt gegeven en/of een behandeling wordt voorgesteld. Er is geen wachttijd tussen het intakeproces en de start van de behandeling. 

Tarieven en vergoedingen psychotherapie
Psychotherapie zit in het basispakket en wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Mijn praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en is contractvrij. Dit betekent dat je de factuur zelf betaalt, waarna je de factuur bij jouw zorgverzekeraar kunt indienen. Afhankelijk van de polis (restitutie of natura) wordt er rond de 50 tot 100% via de verzekeraar vergoed. Voor meer informatie over vergoedingen voor 2024 klik hier. Ik raad je aan om je voor aanvang bij je verzekeraar te laten informeren over de vergoeding die je van hen krijgt. Iedere praktijk is verplicht zich te houden aan de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit, zie hiervoor de 2024 tarieven. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekering is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of je huidige hulpverlener nodig.

Overig
Naast gesprekken op de praktijk, is videobellen een mogelijkheid.

Ben je verhinderd voor een afspraak, dan word je verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven, uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Wanneer je binnen 24 uur afzegt dan wel niet verschijnt, ontvang je een factuur van 49 euro per gemiste afspraak.

Waarneming
In dringende gevallen die meer ondersteuning vereisen dan mijn praktijk kan bieden, kan je contact opnemen met je eigen huisarts en buiten kantooruren met de huisartsenpost.